công cụ tạo mã vạch trực tuyến

thí dụ:

thông thoáng

Change to English?